Sayfaici

We Acquired Our 4th Nadcap Approval for Our Welding Processes

Cimtas Precision Machining has acquired its fourth National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program (Nadcap) certification in June 2019 for its Welding processes. The certification covers CMC’s TIG Welding and Electron Beam Welding (EBW) capabilities.

Çimtaş has already possessed extensive welding knowledge, operates over 20 welding stations, and employs operators certified by the International Institute of Welding and the European Federation for Welding, Joining and Cutting (IIW/EWF), and also operates its own In-house Fit-up & Welding Operator Training Center. With the Nadcap certification, this current know-how has been certified for aerospace applications.

TIG welding, also known as Gas Tungsten Arc Welding (GTAW), is a welding application used in processes where precision is critical, therefore aerospace is a natural application field. TIG Welding is most commonly used to weld thin sections of stainless steel and non-ferrous metals such as aluminum, magnesium, and copper alloys.

The process gives the operator greater control over the weld, allowing for stronger and higher quality welds. TIG Welding is highly complex and difficult to master.

Electron Beam Welding (EBW) on the other hand is a relatively newer and cutting edge process. With the utilization of strong electric fields and magnetic lenses, all operated in a vacuum, the electrons are accelerated and tightly focused to create a beam which is shaped into a narrow cone, enabling the operator to penetrate metals and heat them to the point where they can be joined, in other words welded together.
The main difference between EBW and conventional welding processes is the ability to join two dissimilar metals with minimum distortion.

Sayfaici2

The nature of EBW, which requires operation in a vacuum, provides welding materials without the hazardous effects of atmospheric conditions and the ability to focus the beam to heat one side only, thus affording the option to weld different materials. CMC currently operates 2 state-of-the-art EBW machines, which are now Nadcap approved as well.
Çimtaş Precision Machining is extending its capabilities and certifying all its special processes to provide complete solutions to its ever growing aerospace customer base.

4. Nadcap Sertifikamızı Kaynak Süreçlerimiz için Aldık

Çimtaş Hassas Haziran 2019’da dördüncü Ulusal Havacılık ve Savunma Yüklenicileri Onay Programı (Nadcap) sertifikasyonunu Kaynak süreçleri için almıştır. Bahse konu sertifikasyon hem TIG hem de Elektron Işın Kaynağı (EBW) kabiliyetlerini kapsamaktadır.

Çimtaş hali hazırda 20’den fazla kaynak istasyonu, Uluslararası Kaynak Enstitüsü ve Avrupa Kaynak Federasyonu (IIW/EWF) onaylı personelinin yanı sıra kendi içinde yerleşik Kaynak Teknisyeni Eğitim Merkezi ile kaynak süreçleri konusunda geniş yetkinlik ve tecrübeye sahiptir. Alınan bu Nadcap ile birlikte kaynak kabiliyetimiz ve tecrübemiz havacılık parçaları için sertifikalandırılmıştır.

TIG Kaynağı, aynı zamanda Gaz Tungsten Ark Kaynağı (GTAW) olarak bilinir ve hassasiyetin kritik olduğu süreçlerde kullanılan bir kaynak metodudur. Bu hassas doğası Havacılık sektöründe yaygın olarak kullanılmasına olanak tanımaktadır. TIG Kaynağı paslanmaz çelik ve aliminyum, magnezyum gibi demir bazlı olmayan metallerin ince birleşimlerinin yapılmasında sıklıkla kullanılmaktadır.
Bu süreç operatörlerin kaynak üzerinde daha yüksek kontrole sahip olmalarına ve daha güçlü ve yüksek kalitede kaynak yapılmasına olanak sunmaktadır. TIG Kaynağı konusunda uzmanlaşmak diğer metodlara kıyasla daha zorludur.

Elektron Işın Kaynağı (EBW) göreceli olarak çok daha yeni bir teknolojidir. Vakum altında güçlü elektrik alanları ve manyetik lensler yardımı ile elektronlar, hızlandırılarak dar bir ışın konisi şekline getirilir. Bu ışınlar operatörlerin metallere penetre ederek onları birleştirilmelerine, yani kaynatılmalarına olanak sağlayacak noktaya kadar bu metalleri ısıtmalarına imkan tanımaktadır. Elektron Işın Kaynağı sürecinin konvansiyel kaynak süreçlerinde başlıca farkı; iki farklı metalin birleştirilmesine olanak tanıması ve minimum çarpılma sağlamasıdır. Elektron Işın Kaynağı  sürecinin doğası gereği vakum altında çalışması atmosferin kaynak banyosuna zararlı etkileri olmadan kaynak yapmaya ve sadece tek bir tarafı ısıtabilme kabiliyeti, farklı malzemelerin kaynatılmasına olanak tanır. Çimtaş Hassas İşleme hali hazırda 2 adet son teknoloji Elektron Işın Kaynağı  tezgahına sahiptir ve bunlar şimdi Nadcap onaylı hale gelmişlerdir.

Sürekli büyümekte olan Çimtaş Hassas İşleme havacılık müşterilerine A’dan Z’ye çözümler sunmak adına kabiliyetlerini genişletmeye ve bütün özel süreçlerini sertifikalandırmaya devam etmektedir.