CMC_Clean3

Our New Pre-Etch, Macro Etch & Clean Line Investment

Cimtas Precision Machining invests in a pre-etch, macro etch & clean line, consisting of 16 tanks, in order to expand its Non Destructive Testing (NDT) capacity for Aerospace, Power and Oil & Gas customers.

Pre-Etching is the application of chemical solutions to remove smears on metal parts formed during machining processes. Only after the removal of the aforementioned smears can the Fluorescent Penetrant Inspection (FPI) process reach and determine possible faults on the part.

Macro-Etching is a chemical technique used to highlight features of metals at microscopic levels. Studying the character, quantity and distribution of these different features, it is possible to predict and explain the physical properties and performance failures of a given sample of metal.
Metallurgical features are microscopic in size, and are near impossible to see without a finely polished surface. The problem with finely polished surfaces is they reflect light and, under microscope inspection, look like a plain white surface. To overcome this issue, a chemical solution called etchants is applied to the sample surface. These etchants selectively corrode certain elements, thus making these regions darker and enabling the inspector to determine the differences in structure. Different enchant solutions react with different metals, so more than a single tank is required for extensive coverage.

We will continue investing in order to serve customers better, with high value added, cutting edge processes, and become a one stop solution for complex parts and projects.

Yeni Ön Dağlama, Makro Dağlama ve Temizlik Hattı Yatırımlarımız

Çimtaş Hassas İşleme hasarsız test kabiliyetlerini (NDT) genişletmek amacı ile Ağustos 2019’da yeni bir ön dağlama, makro dağlama ve temizlik hattını devreye alacaktır. Geniş bir metal kapsamına hizmet edebilmesi amacı ile yatırım 16 tank olarak planlanmıştır.

Ön dağlama uygulaması, işleme süreci esnasında metal üzerinde oluşan sıvamayı kaldırmak için kullanılmaktadır. Florışıyan Penetran Muayenesi (FPI) parçanın üzerinde meydana gelmiş olabilecek olası hatalara bahsi geçen bu sıvama parçanın üzerinden kaldırıldıktan sonra ulaşbilmekte ve bunları belirleyebilmektedir.

Makro dağlama uygulaması ise metallerin mikroskopik seviyede özelliklerini belirlemek için kullanılmaktadır. Bu değişik özelliklerin karakterlerini, miktarlarını ve dağılımlarını incelemek, örneklendirilen metalin fiziki özellikleri ve olası performans kusurları tahmin edilebilmesine olanak sağlamaktadır. Metalurjik özellikler mikropskopik boyutlarda olup, mükemmele yakın parlatılmış yüzeyler olmadan görünmeleri neredeyse imkansızdır. Parlatılmış yüzeyler ise ışığı yansıtmaları ve mikroskop altında düz beyaz bir yüzey olarak gözükmeleri sebebi ile sıkıntı yaratmaktadır.
Bu sorunun üstesinden gelebilmek amacı ile dağlayıcı olarak adlandırılan kimyasal karışımlar örnek yüzeylere uygulanmaktadır. Bu dağlayıcılar seçili bazı elementleri paslandırmakta ve bu sayede mikroskop altında bu bölgelerin daha koyu gözükmelerine ve muayene yapan kişinin farklı yapıları belirlemesine olanak sunmaktadır. Değişik dağlayıcı karışımları farklı metaller ile etkileşime geçer, bu nedenle daha geniş kapsamda metal muayane edebilmek için birden fazla karışım tankı gerekmektedir.

Çimtaş Hassas İşleme müşterilerine katma değeri yüksek, son teknoloji süreçler ile daha iyi hizmet sunabilmek ve kompleks parça ve projelerde tek durak olmak amacı ile yatırımlarına bütün hızıyla devam etmektedir.