Silver Sponsorship of 50th Anniversary Symposium of Middle East Technical University Metallurgical and Materials Engineering Department (Metu, MeTe)

Çimtaş Group continues to cooperate with the industry representatives and universities in order to implement efficient manufacturing techniques and contribute to foster capable employee candidates to the sector since the date of its establishment. In this context, Çimtaş Group participates carrier days of universities as an exhibitor or  a sponsor while providing certificate programs with high schools.

odtusponsorluk

In order to serve this respect, Çimtaş Precision Machining, a member of Çimtaş Group, has participated to the 50th anniversary symposium of Middle East Technical University, Metallurgical and Materials Engineering Department (METU, MetE) under the silver sponsorship program.

The theme of the symposium, held at METU Culture and Congress Center on 29th of June, was Science, Technology, Education, Research, Progress in 50 Years and Future Perspective.

The 50 years of experience of METU Metallurgical & Materials Engineering Faculty have been shared with valuable contributions of domestic and foreign academics during the Symposium. As an all-day event, the symposium began with the opening speech of Prof. dr. C. Hakan Gür, Head of MetE. After the speeches of sector players about summary statuses of Iron and Steel Materials sector and other similar sectors, the effects and the role of Metallurgical and Materials Engineering on the 4th Industrial Revolution have been discussed. The considerable research and development papers in the field have been shared by the domestic and foreign academics.

"Çimtaş Grup verimli üretim tekniklerini uygulayabilmek ve ülkemizin işsizlik sorununa çözüm olabilmesi adına sanayi ve üniversiteler ile olan işbirliğine kurulduğu günden itibaren devam ediyor. Çimtaş Grup üniversitelerde düzenlenen kariyer günlerine katılımcı ve konuşmacılarıyla dahil olurken, sponsorluk programlarıyla da üniversitelerin aktivitelerine katkıda bulunuyor.

ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nün kuruluşunun 50. yılını kutladığı sempozyuma Çimtaş Hassas İşleme gümüş sponsorluk ile katıldı. 29 Haziran'da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen sempozyumun ana konusu; Bilim, Teknoloji, Eğitim, Araştırma, 50 Yıllık Gelişme ve Geleceğe Bakış’tı.

ODTÜ Metalurji & Malzeme Mühendisliği Bölümünün 50 yıllık deneyim ve tecrübelerinin paylaşıldığı sempozyuma yurt içi ve yurt dışından değerli öğretim üyeleri de konuşmaları ile katkıda bulundular. Tüm gün boyunca süren sempozyum, MetE Bölüm Başkanı Sayın Prof.Dr. C. Hakan Gür'ün açılış konuşması ve Bölüm Kurucusu Prof.Dr. Mustafa Doruk’un bölümün ilk kuruluşunu aktardığı konuşmasının akabinde alandaki önemli gelişmeler yurt içi ve yurt dışından sempozyuma katılan öğretim üyeleri tarafından katılımcılar ile paylaşıldı.

Demir-Çelik sektörü ve diğer benzer sektörlerin mevcut durumlarının paylaşıldığı konuşmaların ardından Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nin Rolü 4. Sanayi Devrimi'ne etkileri yönünden tartışıldı."